03/02/2017

 

THU NHẬP: Bạn sẽ biết trước thu nhập năm nay và những năm sau của mình là bao nhiêu để bạn lên kế hoạch chi tiêu và đầu tư cho tương lai gia đình bạn

THĂNG TIẾN: Cơ hội thăng tiến trong 5 năm cho mỗi vị trí

THỬ THÁCH: Luôn có những thử thách mới để bạn khám phá năng lực bản thân

CỐNG HIẾN: Miniso khuyến khích sự sáng tạo, cải tiến, tinh thần nhiệt huyết

KIẾN THỨC: cơ hội được học hỏi các kiến thức xã hội, chuyên môn, kỹ năng làm việc do Miniso đầu tư miễn phí cho bạn

KỸ NĂNG: Nơi giúp bạn hoàn thiện kỹ năng sống, hoàn thiện tâm hồn

MÔI TRƯỜNG: VUI NHỘN - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO

ĐỒNG ĐỘI: Bạn sẽ được sống và làm việc với những đồng đội cùng ĐAM MÊ - ĐOÀN KẾT - CHIA SẺ