Tìm Công Việc Mơ Ước. Nâng Bước Thành Công!

Đăng tải hồ sơ của bạn

NGÀNH NGHỀ

5
8
6
5
4
3
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ĐỊA ĐIỂM

31
8

Cấp bậc

27
5
2
1

Loại hình

32
3
1

MỨC LƯƠNG

Loading...

35 công việc được tìm thấy

Chuyên viên chống tổn thất

Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Cập nhật: 22/06/2017

CHUYÊN VIÊN MUA HÀNG

Hà Nội

Thỏa thuận

Cập nhật: 01/06/2017

Có lịch phỏng vấn trực tiếp

CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ DỮ LIỆU HÀNG HÓA

Hà Nội

Thỏa thuận

Cập nhật: 01/06/2017

Có lịch phỏng vấn trực tiếp

NHÂN VIÊN KỸ SƯ XÂY DỰNG

Hà Nội

Thỏa thuận

Cập nhật: 01/06/2017

Có lịch phỏng vấn trực tiếp

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT IT

Hà Nội

Thỏa thuận

Cập nhật: 01/06/2017

Có lịch phỏng vấn trực tiếp

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG (Làm việc tại Cầu Giấy)

Hà Nội

Cạnh tranh

Cập nhật: 24/05/2017

Có lịch phỏng vấn trực tiếp

CHUYÊN VIÊN CHỐNG TỔN THẤT

Hà Nội

Thỏa thuận

Cập nhật: 23/05/2017

Có lịch phỏng vấn trực tiếp

TRƯỞNG BỘ PHẬN GIÁM SÁT AN NINH

Hà Nội

Thỏa thuận

Cập nhật: 19/05/2017

Có lịch phỏng vấn trực tiếp

TRƯỞNG BỘ PHẬN SẢN XUẤT NỘI DUNG

Hà Nội

Thỏa thuận

Cập nhật: 19/05/2017

Có lịch phỏng vấn trực tiếp

TRỢ LÝ PHÁP LÝ

Hà Nội

Thỏa thuận

Cập nhật: 19/05/2017

Có lịch phỏng vấn trực tiếp

Thong ke