Tìm Công Việc Mơ Ước. Nâng Bước Thành Công!

Đăng tải hồ sơ của bạn

NGÀNH NGHỀ

3
8
3
4
2
1
3
4
4
2
6
1
2
1
1
1
1
3
1
1
2
2
1
1
1
1
1

ĐỊA ĐIỂM

11
19

Cấp bậc

21
4
1
2
1

Loại hình

28
1

MỨC LƯƠNG

Loading...

29 công việc được tìm thấy

Trợ lý Tổng Giám Đốc (Tiếng Trung)

Hồ Chí Minh

Thỏa thuận

Cập nhật: 16/09/2017

HÀ NỘI - PROJECT INVESTMENT MANAGER

Hà Nội

Cạnh tranh

Cập nhật: 01/09/2017

Có lịch phỏng vấn trực tiếp

HÀ NỘI - CHUYÊN VIÊN ĐIỀU TRA TỔN THẤT - THUỘC PHÒNG CHỐNG TỔN THẤT

Hà Nội

Cạnh tranh

Cập nhật: 30/08/2017

Có lịch phỏng vấn trực tiếp

HÀ NỘI - CHUYÊN VIÊN GIÁM SÁT NỘI BỘ - THUỘC PHÒNG CHỐNG TỔN THẤT

Hà Nội

Cạnh tranh

Cập nhật: 30/08/2017

Có lịch phỏng vấn trực tiếp

HÀ NỘI - CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH DỮ LIỆU - THUỘC PHÒNG CHỐNG TỔN THẤT

Hà Nội

Cạnh tranh

Cập nhật: 30/08/2017

Có lịch phỏng vấn trực tiếp

Nhân viên tuyển dụng (Nam)

Hồ Chí Minh

Cạnh tranh

Cập nhật: 25/08/2017

Thong ke