Tìm Công Việc Mơ Ước. Nâng Bước Thành Công!

Đăng tải hồ sơ của bạn

NGÀNH NGHỀ

3
3
4
3
7
3
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ĐỊA ĐIỂM

26
2

Cấp bậc

20
4
2
1

Loại hình

25
3

MỨC LƯƠNG

Loading...

27 công việc được tìm thấy

NHÂN VIÊN KỸ SƯ XÂY DỰNG

Hà Nội

Thỏa thuận

Cập nhật: 01/06/2017

Có lịch phỏng vấn trực tiếp

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT IT

Hà Nội

Thỏa thuận

Cập nhật: 01/06/2017

Có lịch phỏng vấn trực tiếp

CHUYÊN VIÊN CHỐNG TỔN THẤT

Hà Nội

Thỏa thuận

Cập nhật: 23/05/2017

Có lịch phỏng vấn trực tiếp

TRƯỞNG BỘ PHẬN GIÁM SÁT AN NINH

Hà Nội

Thỏa thuận

Cập nhật: 19/05/2017

Có lịch phỏng vấn trực tiếp

TRƯỞNG BỘ PHẬN SẢN XUẤT NỘI DUNG

Hà Nội

Thỏa thuận

Cập nhật: 19/05/2017

Có lịch phỏng vấn trực tiếp

TRỢ LÝ PHÁP LÝ

Hà Nội

Thỏa thuận

Cập nhật: 19/05/2017

Có lịch phỏng vấn trực tiếp

CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG & ĐÀO TẠO

Hà Nội

Cạnh tranh

Cập nhật: 19/05/2017

Có lịch phỏng vấn trực tiếp

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hà Nội

Cạnh tranh

Cập nhật: 19/05/2017

Có lịch phỏng vấn trực tiếp

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Hà Nội

Cạnh tranh

Cập nhật: 19/05/2017

Có lịch phỏng vấn trực tiếp

KẾ TOÁN KHO

Hà Nội

Thỏa thuận

Cập nhật: 19/05/2017

Có lịch phỏng vấn trực tiếp

Thong ke